Język niemiecki - Sosnowiec

Dla kogo przeznaczone są lekcje?

Na lekcje języka niemieckiego w Szkole DIETEL zapraszamy: dzieci od lat 7, młodzież oraz dorosłych bez ograniczeń wiekowych. Wcześniejsze przygotowanie nie jest wymagane - naukę rozpoczynamy od zera.

Jak wyglądają lekcje?

Chcemy w 100% skupić się na Tobie i dostosować program do Twoich potrzeb i możliwości. Dlatego lekcje są indywidualne (możliwość prowadzenia lekcji w parach, np. dla rodzeństwa). Spotykamy się raz w tygodniu. Każda lekcja trwa 50 minut. W domu na naukę będziesz musiał przeznaczać co najmniej pół godziny dziennie. Raz w tygodniu będziesz przesyłał swojemu nauczycielowi pracę pisemną (na e-mail).
Na początku lekcji sprawdzamy, czy opanowałeś materiał z zeszłego tygodnia. Ten drobny sprawdzian nie jest po to, aby Cię stresować, lecz po to, aby upewnić się, czy jakieś zagadnienie nie wymaga dodatkowego omówienia. Pod koniec roku czeka Cię test, po zaliczeniu którego otrzymasz świadectwo Szkoły DIETEL, potwierdzające Twoje umiejętności.